Cina cea de taină

Şi luînd paharul şi mulţumind, le-a dat, zicînd: „Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sîngele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.”

În timp ce cupa făcea înconjurul mesei și fiecare dintre cei doisprezece vampiri sorbeau din ea, Învățătorul privea fără să scoată un cuvînt cum tăietura pe care o făcuse pe încheietura mîinii drepte se închidea încet. Cînd discipolul din stînga sa sorbi ultimele picături de sînge din cupă în locul rănii se vedea doar pielea palidă și curată.

SFÎRȘIT

Dacă vrei să spui ceva...