Pînă cînd moartea ne va despărți

„Promit că asta este ultima țigară”, spuse bărbatul cu voce tare și în timp ce scăpără un chibrit și o aprinse ecoul se rostogoli prin încăperea unde se afla. O fumă pînă la filtru, trase un ultim fum și după ce strivi chiștocul sub talpă simți o amețeală puternică și o durere ascuțită în piept. Vru să se ridice dar nu mai apucă să o facă. Simți cum se învîrte camera cu el, duse o mînă la piept și se prăbuși. În ochii deschiși, ficși, se citea mirarea.

„Îmi place să îi fac pe oameni să se țină de cuvînt”, murmură Moartea, apoi închise carnețelul în care bifase numele bărbatului, se ridică de pe scaunul pe care stătuse cît timp îl privise cum fuma, se întoarse și ieși.

SFÎRȘIT

Dacă vrei să spui ceva...